top of page

WERKWIJZE

Kennismaking

Bent u toe aan een nieuw interieur of heeft u bouw/verbouwplannen? Neem dan vrijblijvend contact met Marc Engelen Interieur Vormgeving op voor een nadere kennismaking. Tijdens deze afspraak wordt een programma van eisen opgemaakt met daarin o.a. uw wensen, mogelijkheden en verwachtingen. Indien mogelijk vindt de afspraak plaats op locatie om de mogelijkheden van de ruimte te bekijken. Op basis van dit gesprek wordt een offerte opgemaakt. 

 

Marc Engelen Interieur Vormgeving werkt middels een ontwerptraject bestaande uit een vijftal fases. Na elke fase kiest u of u door wilt gaan naar de volgende stap. Afname van het gehele traject is dan ook nooit verplicht. Hierin onderscheid Marc Engelen Interieur Vormgeving zich van veel andere interieurvormgevers. Belangrijk is dat u tevreden bent!

flat-2126884_960_720.png

Fase 1 - Voorontwerp

icon-1970472_960_720.png

De bestaande situatie en bouwkundige elementen worden ingemeten en geïnventariseerd. Indien beschikbaar maken we graag gebruik van reeds bestaande bouwkundige tekeningen van de woning/pand. De geïnventariseerde gegevens worden verwerkt in een basistekening die het uitgangspunt vormt van het voorontwerp. Uw wensen en ideeën uit het kennismakingsgesprek worden vertaald naar het voorontwerp. In deze fase wordt een ontwerpvoorstel aan u gepresenteerd met onze ideeën en praktische oplossingen aan de hand van indelingstekeningen, sfeerbeelden en schetsen. Op basis van uw feedback kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.

Fase 2 - Definitief ontwerp

In deze fase wordt definitieve uitwerking gegeven aan het gekozen voorontwerp middels een definitieve plattegrond met maatvoering. Tevens worden keuzes gemaakt over de te gebruiken materialen en kleuren.

Een echt realistisch beeld kan hierbij verhelderend zijn. Op verzoek kan zorggedragen worden voor een fotorealistische 3D impressie. Door deze impressie kunt u zich een goed beeld vormen van het uiteindelijke resultaat en waant u zich al in de nieuwe ruimte voordat deze gerealiseerd is. 

 

Het laatste onderdeel van deze fase is het elektra en verlichtingsplan welke aansluit bij het ontwerp. Hierbij worden tevens de armaturen en lichtbronnen bepaald. 

flat-2126880_960_720.png
flat-2126879_960_720.png

Fase 3 - Uitvoeringstekeningen

In deze fase worden de detailleringen gemaakt, inclusief het definitieve licht- en elektraplan en uitgewerkt op grote werktekeningen/maatwerktekeningen. Middels deze tekeningen weet de uitvoerende partij hoe de verschillende elementen opgebouwd moeten worden. Door veel aandacht te besteden aan de juistheid en details van de tekeningen, zal de bouw uiteindelijk vlekkeloos verlopen en kunnen alle details bewaakt worden.

Fase 4 - Bouwvoorbereiding

Wanneer het definitief ontwerp door u is goedgekeurd, vraagt Marc Engelen Interieur Vormgeving met de gedetailleerde uitvoeringstekeningen, in overleg met u, offertes aan bij mogelijke uitvoerende partij(en). Het ontwerp wordt aan de interieurbouwer en/of aannemer toegelicht. Op basis van de ontvangen offertes wordt aan u een advies uitgebracht. Marc Engelen Interieur Vormgeving werkt samen met een groot netwerk aan leveranciers waardoor wordt toegezien op de juiste prijs/kwaliteitverhouding.

flat-2126883_960_720.png

Fase 5 - Bouwbegeleiding

flat-2442462_960_720.png

Marc Engelen Interieur Vormgeving controleert op locatie de voortgang en kwaliteit van de uitvoering om te bewaken dat onvoorziene zaken tijdens de bouw geen afbreuk doen aan het ontwerp. 

Bouwen en verbouwen is een intensieve bezigheid. Marc Engelen Interieur Vormgeving kan u deze zorgen uit handen nemen. Gekozen kan worden om de complete projectcoördinatie aan ons over te laten waarbij kwaliteit, planning en gestelde budget worden bewaakt (bouwvergadering, planning). We kunnen flexibel meebewegen en slimme oplossingen bieden wanneer een project of situatie hierom vraagt. Marc Engelen Interieur Vormgeving vormt de schakel tussen alle meewerkende partijen, maar voor u zijn wij het enige aanspreekpunt. Zo bent u zeker van uw eigen tijd en hebt u bovendien de garantie dat alles conform uw wensen wordt uitgevoerd.

bottom of page